Make your own free website on Tripod.com

  Menu Utama
 
BAHASA MELAYU KUNO
  Menu rujukan

  Zaman Hindu

   Kerajaan Hindu telah wujud di kepulauan Melayu sejak abad pertama tahun Masihi. Pengaruh yang dibawa bersama ialah agama Hindu dan bahasa Sanskrit iaitu bahasa agama Hindu dan bahasa kelas atasan. Penggunaan bahasa ini dan penyebaran agama Hindu agak meluas.Sebenarnya bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa perhubungan antara orang-orang yang tinggal di kepulauan Melayu dan orang-orang mendatang seperti pedagang-pedagang membawa barang dagangan dari Eropah, Asia Tengah dan pengembara-pengembara dari India dan Cina. Sejarah telah membuktikan bahasa Melayu telah menjadi bahasa lingua franca (bahasa perantaraan) daerah kepulauan Melayu sejak zaman-berzaman. 

           Pada abad pertama barulah pedagang-pedagang India belayar ke Cina. Para pedagang Cina pula belayar ke barat menuju ke India. Selat Melaka telah menjadi laluan dan persinggahan dan menjadi pusat perdagangan antara India dan Cina. Pada masa yang sama para penyebar agama Hindu terutamanya dari India yang datang ke kepulauan Melayu telah menyebarkan agama Hindu. Kedatangan para pedagang dan mubaligh Hindu menyebabkan bahasa Melayu Purba mendapat pengaruh baru. Pada zaman ini bahasa Sanskrit telah menjadi asas pemodenan bahasa Melayu Purba menjada bahasa Melayu Kuno. Mengikut Prof. Ismail Hussein (1966: 10-11), melalui pengaruh bahasa Sanskrit bahasa Melayu mengalami evolusi yang pertama. Dari bahasa masyarakat yang agak rendah kebudayaan serta ilmu pengetahuannya, "bahasa Melayu mengalami perubahan pertama ke arah bahasa sarjana, yang sanggup menyampaikan idea-idea baru yang tinggi." 
    

   Zaman Kerajaan Sriwijaya

   Kerajaan Sriwijaya didirikan pada pertengahan abad ke-7 dan berpusat di Palembang. Semasa kerajaan ini terdapat beberapa batu bersurat yang ditulis dalam bahasa Melayu kuno. yang paling penting ialah: 

   • Batu bersurat Kedukan Bukit bertarikh 683 M di Palembang. Tuslisan menggunakan huruf Palava iaitu tulisan purba dari India Selatan.
   • Batu bersurat Talang Tuwo di Palembang pada tahun 684 M(606 Tahun Saka.Ia dijumpai oleh Residen Westtenenk, pada 17 November 1920 di Talang Tuwo, di sebelah barat daya Bukit Siguntang, iaitu lebih kurang lapan kilometer dari Palembang.
   • Batu bersurat Kota Kapur, di Pulau Bangka bertarikh 686 M ( 608 Tahun Saka)
   • Batu bersurat Karang Brahi di Meringin, daerah hulu Jambi tahun 686 M.


           Pengaruh utama bahasa Sanskrit yang telah diterima masuk ke dalam bahasa Melayu ialah perbendaharaan kata dari aspek kebudayaan dari India dan hal-hal yang belum dialami oleh penduduk kepulauan Melayu, yang meliputi bidang-bidang seperti: nama bahagian tubuh badan, barang-barang perdagangan, alat perkakas, nama binatang, tumbuh-tumbuhan dan senjata, perkataan-perkataan agama, ilmu pengetahuan, dan pelbagai lagi. Antara contoh: 

     
    nama tubuh badan 
     
     

    barang perdagangan 

    alat perkakas 
     
     

    ilmu pengetahuan 
     

    nama binatang 
     

    tumbuh-tumbuhan 
     
     

    senjata 
     
     
     

    agama 


     

    bahu, kepala, muka dan rupa

    neraca, laba, kedai dan kodi
    bajan, pili, jala, penjara, dan sutera
    guru, pujangga, bahasa, sastera dan bijaksana
    gajah, singa, serigala, angsa dan kuda.

    biji, cempaka, cendana, delima dan kasturi

    cemati, sauka (cambuk), dan sena (tentera).

    dosa, surga (syurga), neraka, agama dan puasa.


   Barang dagangan

   Dari Sumatera, hasil yang paling utama yang dibeli ialah rempah-ratus. Rempah merupakan keperluan yang penting bagi orang-orang Arab di Saba (kerajaan Saba berdiri antara 950SM-115 SM). Pelabuhan di Sumatera mendapat bekalan dari Pulau Maluku dan Aceh.. Penggunaan kapur barus untuk mengawet mayat yang disimpan di dalam piramid pada zaman Mesir Kuno dikatakan diambil dari satu tempat bernama Barus yang terletak di Pulau Sumatera. 
    

   Batu Bersurat Talang Tuwo

   Bahasa Melayu dalam batu bersurat ini seperti yang berikut:

   • Svasti. cri cakavarsatita 606 dim dvitinya cuklapaksa
   • vulan caitra
   • sana tatkalana parlak Criksetra ini
   • niparvuat parvan dapunta hyang Cri Yayahaca (-ga) ini
   • pranidhanan dapunta hyang savanakna yang nitanam di sini
   • nyiur pinang hanau rumviya dngan samicrana yang kayu nimakan vuahna
   • tathapi haur vuluh pattung ityevamadi
   • punarapi yang varlak verkan dngan savad tlaga savanakna yang vault ku sucarita paravia prayojanakan punyana sarvasatva sacaracara.
   • varopayana tmu sukha di asannakala di antara margga lai
   • tmu muah ya ahara dngan air nimunumna
   • savanakna vuatna huma parlak mancak muah ya manghidupi pacu prakara
   • marhulun tuvi vrddhi muah ya jangam ya niknai savanakna yang upasargga
   • pidana svapnavighna
   • varang vuatana kathamapi
   • anukula yang graha naksatra pravis diya
   • Nirvyadhi ajara kavuatanana
   • tathapi savanakna yam khrtyana satyarjjava drdhabhakti muah ya dya
   • yang mitrana tuvi janan ya kata yang vivian mulang anukela bharyya muah ya
   • varamsthanana lagi curi ucca vadhana paradara di sana punarapi tmu ya kalyanamitra
   • marvangun vodhicitta dngan maitridhari di dang hyang ratnaraya jangan marsarak dngan dang hayang ratnaraya
   • tathapi nityakala tyaga marcila ksanti marvangun viryya rajin tahu di samicrana cilpakala paravis
   • sahitacinta
   • tmu ya prajna smrti medavi
   • punarapi dhairyyamani mahasattava vajracarira
   • anubamacakti
   • jaya tathapi jatismara
   • avikalendriya
   • mancak rupa
   • subjaga hasin halap
   • ade yavakya vrahmasvara
   • jadi laki
   • svayambutu
   • puna (ra) pi tmu ya cintamanidhana tmu janmavacita
   • karmmavacita clecavacita avasana tmu ya anuttarabhisamyaksam vodhi.
   Huruf condong ialah bahasa Melayu Kuno yang terdapat dalam batu bersurat yang membawa maksud:
    
   Bahasa Melayu kuno Bahasa Melayu Moden
  • vulan
  • tatkalana
  • niparvuat
  • nitanam
  • nyiur
  • hanau
  • rumviya
  • dngan
  • nimakan
  • vuahna
  • tathapi
  • haur
  • vuluh
  • pattung
  • tlaga
  • punyana
  • tmu
  • margga
  • sukha
  • niminumna
  • savanakna
  • vuatna
  • manghidupi
  • prakara
  • varang
  • vuatana
  • marvangun
  • bulan
  • tatkalanya
  • diperbuat
  • ditanam
  • nyiur
  • enau
  • rumbia
  • dengan
  • dimakan
  • buahnya
  • tetapi
  • aur
  • buluh
  • betung
  • telaga
  • punyanya
  • temu, bertemu
  • marga
  • suka
  • diminumnya
  • sebanyaknya, sebanyak-banyaknya
  • buatnya
  • menghidupi
  • perkara
  • barang
  • buatannya
  • membangun
  • Batu bersurat Talang Tuwo setelah disalin kembali ke dalam bahasa Melayu Moden adalah seperti di bawah, walau bagaimanapun perkataan-perkatan Sanskrit yang tidak dapat diterjemahkan masih dikekalkan:
    

    Bahagia ! Tahun Saka 606 pada hari kedua bulan terang caitra, itulah waktunya taman Sriksetra ini diperbuat, milik Dapunta Hyang Sri Jayanaga. Ini pesan Dapunta Hyang; Semua yang ditanam di sini; nyiur, pinang, enau, rumbia dan lain-lain yang  (berupa) pohon, dimakan buahnya, serta aur, buah betung dan yang semacam itu. Demikian pula tanam-tanam lainnya dengan tebat telaga, semuanya yang kuperbuat, semua perbuatan baik, dimaksud untuk kebahagiaan semua makluk, yang bergerak dan tidak bergerak. Hendaklah daya upaya beliau yang baik itu mendapat kesukaan di kemudian hari dengan jalan lain. Semoga beliau mendapatlah makanan dan air untuk minumnya. Semua yang dibuat: ladang, kebun luas, menghidupi binatang-binatang, ramai para abdi suburlah. Jauhkanlah beliau dari segala bencana, seksaan dan penyakit tidak dapat tidur. Bagaimanapun barang usahanya hendaknya berhasil baik, binatang-binatang lengkap semua, beliau dari sakit awet muda. Dan lagi hendaklah semua yang disebut abdi setia baktilah mereka pada beliau. Yang menjadi sahabat beliau janganlah mereka itu menderhaka pada beliau; yang menjadi bini beliau hendaklah tetap setia sebagai isteri pada beliau. Di manapun beliau berada, janganlah dilakukan curi, curang, bunuh dan zina di situ. Dan lagi, hendaklah beliau bertemu dengan khalyanamitra, membangun dodhichinta dengan maitri, menjadi pertapa pada dayang hyang Ratnatraya, melainkan sentiasa teguh bersila dengan senang membangun tenaga, keulten, pengetahuan tentang perbezaan semua sipakla dan pemusatan fikiran. Mudah-mudahan beliau memperolehi pengetahuan, ingatan dan kecerdasan dan lagi ketetapan mahasatwa badan manikamvajracarira yang sakti tanpa upama, kemenangan dan lagi ingatan kepada kelahiran yang sudah lampau, indria lengkap, rupa penuh, kebahagiaan, kegembiraan ketenangan, kata manis, suara Brahma, jadi lelaki kerana kekuatannya sendiri, hendaklah beliau memperoleh cintamaninidhara, memperoleh janmawacita, karmmawacita, akhirnya beliau mendapat auttarabisamyaksambodhi.

|| Halaman Utama || Biodata || Album || Persahabatan || Link Pilihan ||
|| Java || Falsafah & Renungan || E-mail || Penghargaan ||